За нас


За нас


 


Нашата перална е отворена во Септември 2014 година. Зафаќа простор од 6000 м2 и е сместена во поранешниот дел на групацијата Македонка. Во неа работат 7 технолози и 50 општи работници со долгогодишно работно искуство во делот на фарбање и перење текстил. Нашата фирма поседува ЕКО-ТЕКС и ОРГАНИК сертификати. Дневен капацитет на фирмата е следниов 500-700 scraping efekt, 500-700 eфект на бркови, 5000-7000 перен програм и 1500-2000 фарбан програм. Овие капацитети важат за осум часа работно време.